תכנית הכרייה החדשה של פאי נטוורק

תכנית הכרייה החדשה של פאי נטוורק

כמו שכבר התבשרנו בעבר, רשת פאי תפעיל את השלבים הבאים כדי שמנגנון הכרייה החדש יתחיל לרוץ. שלבים אלו יהיו בלתי תלויים ויקרו במקביל לאימות ה-KYC ההמוני והמעבר של פאי לבלוקצ'יין (Mainnet).

  • היום, 1 במרץ 2022 – נוסחת הנפקת התגמולים המגדירה את מגבלת האספקה ​​של פרק זמן נתון נכנסה לתוקף. קצב כריית הבסיס בכל המערכת מופחת ויופחת בהתבסס על מגבלת האספקה. מנגנון הכרייה יישאר זהה עד 14 במרץ.
  • 14 במרץ (יום ה-Pi), 2022 – מנגנון הכרייה החדש הכולל את סוגי התגמולים החדשים שצוינו בנוסחאות במסמך הלבן של דצמבר ייכנס לתוקף. או אז, החלוצים יוכלו להגדיל את קצב הכרייה האישי שלהם על ידי מתן סוגי תרומות מגוונות לרשת כמו הפעלת Node, שימוש באפליקציות וכדומה.

קצב הכרייה החדש ונוסחת הנפקת התגמול לכורים

היום, ב-1 במרץ 2022, מתחילה לפעול הגרסה הראשונה של נוסחת הנפקת התגמולים – הפונקציה האקספוננציאלית הפוחתת המתוארת להלן לפיה קצב הכרייה הבסיסי של המערכת (B) יופחת בהתבסס על מגבלת אספקה ​​חודשית. ה-B ירד היום ל-0.02367198839 פאי לשעה וזה ישאר כך עד מרץ 2022 ויקטן מדי חודש לאחר מכן.

נוסחה זו מתכוונת להבטיח שהתגמול שיקבלו הכורים יהיו במסגרת מגבלת האספקה ​​הכוללת של 65 מיליארד שהוקצו לתגמולי כרייה. נוסחת קצב הכרייה ומנגנון הכריה החדשים מאזנים את הצורך של הרשת בצמיחה, נגישות, אריכות ימים ותוך שמירה על מחסור (אם יהיה היצע בלתי מוגבל של פאי – הפאי הרי יהיה חסר ערך). בנוסף, כך יגדל התגמול לחלוצים שיתרמו לרשת.

למרות קצב הכרייה הבסיסי בפרוייקט פאי נטוורק מצטמצם, לחלוצים יהיו בקרוב דרכים רבות נוספות לתרום בדרכים שונות לרשת ועל ידי זה להגביר את שיעורי הכרייה האישיים שלהם. זו, למעשה, אחת המטרות של מנגנון הכרייה החדש. ב-14 במרץ (יום הפאי) 2022, מנגנון הכרייה החדש ייכנס לתוקף יחד עם סוגי התגמולים החדשים: נעילה, שימוש באפליקציה ותפעול צמתי Node כפי שצוין בנוסחאות המתאימות שלהם במסמך הלבן שפורסם בדצמבר.

גם הגרסה הראשונה של נוסחת הנפקת התגמולים הפוחתת החדשה וגם מנגנון הכרייה החדש מסמנים התקדמות גדולה בפיתוח מודל הטוקנים ועיצוב הכרייה של פאי נטוורק במהלך שלב המיינט. השלבים הללו מדגימים עוד יותר כיצד תקופת המיינט הסגורה מציעה לרשת הזדמנויות לחזור על נוסחאות ספציפיות המבוססות על ממצאים מתמשכים, כמו גם מודלים וסימולציות של טוקנים.

שימו לב שהנוסחה האקספוננציאלית הפוחתת שתכף נסביר עליה היא הגרסה הראשונה של נוסחת הנפקת התגמולים, מכיוון שאי אפשר לחזות במדויק את הנתונים העתידיים במיינט. הגרסה הראשונה הזו תוכננה בהתבסס על נתוני עבר, סימולציות והנחות שונות כמו 35 מיליארד פאי ​​שנותר עוד לכרות, נעילות ועוד.

לדוגמה, 35 מיליארד הפאי שנותרו הם הערכה שמתבססת על סמך הנתונים הזמינים כרגע לגבי היתרות האמיתיות של החלוצים. נתון מדויק יותר ייקבע לפי מהירות ה-KYC של הרשת וכמה פאי יועבר לרשת בעתיד. נתונים נוספים וסימולציות שונות יסייעו להעריך הנחות יסוד כאלה בנוסחת הנפקת התגמולים, ולפיכך, עשויים להוביל להתאמת הנוסחה בהתאם ליעדי הרשת כפי שהוסבר לעיל.

הנוסחה היא:

supply_limits (expressed in Pi/day) = exp ( − last_day_total_mining_rewards / 1220) • 35,000,000,000

  • supply_limits (פאי/יום). למעשה supply_limits הם הפלט של הנוסחה לעיל שמקצה כמות ספציפית של פאי לכל יום למשך זמן בלתי מוגבל תוך הקפדה על כך שההנפקה העתידית הכוללת של פאי לא תחרוג מההיצע הזמין שנותר.
  • last_day_total_mining_rewards שווה לסך התגמולים לכריית פאי שהונפקו ביום הקודם.
  • 1220 הוא פקטור כוונון שישתנה עוד במהלך החודשים הקרובים.
  • 35 מיליארד הוא המספר המשוער של מטבעות הפאי שזמינים לכרייה בעתיד.

איך מחושב קצב הכרייה הבסיסי (B) היום?

הספר הלבן שפורסם בדצמבר קבע ש-B יותאם באופן דינמי כדי לשמור על תגמולי הכרייה בגבולות האספקה ​​למשך פרק זמן מסוים. פרק הזמן יכול להיות שנתי, חודשי, יומי, שעתי, או אפילו יותר מפורט. למען הפשטות, אנו מתחילים את קצב הכרייה הבסיסי הדינמי על בסיס חודשי, כלומר B יישאר קבוע במשך חודש ויותאם בהתאם לנוסחת הנפקת e rewards ופעילויות הכרייה של הרשת בסוף כל חודש.

התחלה עם B שנשאר קבוע למשך חודש עוזרת לחלוצים להבין את ההשלכות של 1) מגבלות אספקה ​​חדשות (התקפות היום), 2) מנגנון הכרייה החדש עם תגמולים חדשים (החל ב-14 במרץ 2022), ו-3) אופי דינמי יותר של B (פוטנציאלי בעתיד) אחד בכל פעם, בהתחשב בעובדה שהמושגים הללו מורכבים ולכולם יש השפעה על תגמולי הכרייה של פיונירס. יחד עם זאת, תקופה חודשית קצרה מספיק כדי לתקן כל הנפקת יתר או תת פוטנציאלית של Pi החורגת מנוסחת הנפקת התגמולים בעוד ש-B יציב מספיק זמן כדי שהחלוצים יוכלו לעקוב אחריהם ולהתאים את תרומותיהם לרשת כדי לכרות עבור תגמולים.

אז, ה-B החדש החל מהיום מחושב על ידי סיכום של גבולות האספקה ​​היומית של החודש הראשון מנוסחת הנפקת התגמולים לעיל וחלוקתו ב-31 (מספר הימים במרץ) להקצאה יומית שווה בתוך החודש וחלוקתו שוב בסכום המקדמים של תגמולי כרייה של כל החלוצים הפעילים של היום האחרון של פברואר – כולל הכפלות של תגמולי צוות ההפניה ומעגלי האבטחה שלהם, והמכפילים המשוערים של נעילות, שימוש באפליקציה ותגמולי צומת במנגנון הכרייה החדש במרץ (נא עיין עד דצמבר Whitepaper: סעיף: Mainnet Mining Formula כדי להבין כיצד לחשב את B).

חזרות דומות יתרחשו בכל חודש קדימה. לדוגמה, ב-1 באפריל ה-B יחושב מחדש על סמך מגבלת האספקה ​​לחודש השני מנוסחה זו וסכום כל מקדמי התגמול של כל החלוצים הפעילים מהיום האחרון של מרץ. B זה יישאר קבוע עד אפריל, ויתעדכן שוב ב-1 במאי.

כאשר B נשאר קבוע, המספר הכולל של הפאי שנכרה בפועל בכל חודש משתנה עם סך התרומות בפועל של החלוצים הכורים באופן פעיל באותו חודש. בסוף החודש, המספר הכולל של הפאי שנכרה בפועל יושווה למספר שהנוסחה מצפה לו בתחילה.

כל סטייה בין שני המספרים בכל חודש תוביל להתאמה נוספת באספקת ה-Pi הנותר, לאורך תקופת הכרייה הבלתי מוגבלת שנותרה, יחד עם כל סוג אחר של התאמות שהוסברו לעיל, למשל ההנחה של 35 מיליארד פאי ​​שנותרו לתגמולי כרייה.

לכן ה-B החודשי עלול לגרום להנפקת יתר או להנפקה של מעט פאי, מה שיוביל לסטייה מנוסחת הנפקת התגמולים. אם סטייה כזו על בסיס חודשי תגדל כל הזמן, הרשת יכולה לעבור לגרסה דינמית יותר של מודל B שבה ההנפקה החודשית של פאי תישאר קבועה אך ה-B יותאם על בסיס תקופת זמן פרטנית יותר.

ככל שתקופת הזמן להתאמת ה-B תהיה קצרה יותר כך פוחת הפוטנציאל להנפקת יתר או חסר מול מגבלות האספקה ​​הממוקדות והסיכוי לסטייה מהנוסחה קטן יותר. במהלך אותה תקופה. נתונים נוספים על המיינט ומנגנון הכרייה החדש יסייעו לבחון את היעילות של דינמיקת ה-B החודשית הנוכחית ולקבוע אם יש צורך בגרסה B דינמית יותר.

מה ניתן לעשות כדי להרוויח יותר פאי?

למרות שקצב הכרייה הבסיסי ירד יהיה ניתן להרוויח פאי בדרכים אחרות נוספות. ב-14/3/2022 יפורסמו מנגנון הכרייה החדש והדרכים בהם ניתן להרוויח יותר פאי. עד אז, בשבועיים הקרובים יהיה אפשר להמשיך להגביר את שיעורי הכרייה האישיים על ידי המשך הכרייה כמו קודם ולצרף עוד משתמשים לרשת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.